Almanya Hukuki Tercüme

Almanya Hukuki Tercüme

YEMİNLİ TERCÜME

Yeminli tercüme hizmetinin sıklıkla gerek duyulduğu alanlar şöyledir; yurtdışında eğitim veren okullar, mahkemeler, kamu kurumları ve vize başvurusu yapılacağı zaman konsolosluğa iletilecek belgeler için talep edilmektedir. Yurtdışında ‘Certified Translation’ ya da ‘Traduction Assermentée’ olarak bilinen yeminli tercüme hizmeti, Almanya’da sadece noterler de yeminli tercüman ünvanına sahip kişiler tarafından sağlanmaktadır.

Almanya Tercüme olarak, yeminli tercüme konusunda profesyonel tercüman ekibimiz ile, başta İngilizce ve Fransızca olmak üzere birçok dilde yeminli tercüme hizmeti vermekteyiz. Ekibimizin hazırlamış olduğu tercümelerde yeminli tercüme mührü ve yeminli tercümanın ıslak imzası bulunur. Ayrıca, talep edilir ise tercümanlık hizmetini veren yeminli tercümanın bilgilerinin bulunduğu bir tercüme sertifikası (certificate of translation) hazırlanan yeminli tercüme ile beraber teslim edilebilir.

HUKUKİ TERCÜME

Hukuki tercüme, sözleşme, vekaletname ve mahkeme kararı gibi hukuki belgelerin asıllarında olduğu gibi, bu belgelerin hukuki tercümelerinde de kullanılan kelimeler ve kavramlar anlamı değiştirilebilir ve farklı yorumlanarak anlatılmak istenen çarpıtılabilmektedir. Bundan dolayı, bir hukuki belge yalnızca hukuk ve hukuki tercüme konularında yeteri kadar bilgi birikimine ve deneyime sahip kişilerce tercüme edildiği vakit en kaliteli ve başarılı sonuç ortaya çıkmaktadır.

Hukuki Tercüme konularımızdan bazıları

 • Yerel ve yabancı mahkeme kararları,
 • yerel ve yabancı kanunlar,
 • yönetmelikler,
 • tamim,
 • bildiri sirküler duyuru ve genelgeler,
 • idari kararlar,
 • yetki belgeleri,
 • vergi belgeleri,
 • evrak ve formları,
 • vasiyetnameler,
 • tüzükler, kararnameler,
 • muhtelif tutanaklar,
 • tescil evrakları,
 • tapu senetleri,
 • taahhütnameler,
 • şirket tüzüğü ve ana sözleşmeleri,
 • mali senedat,
 • her türlü sözleşme akit ve kontratlar,
 • ihale belgeleri, teknik ve idari şartnameler, ihbarname ve ihtarnameler,
 • boşanma kararları, noter onaylı yeminli belge çevirileri ve burada değinilmeyen muhtelif alanlarda hukuki teknik tercümeler.

NOTER TASDİKLİ TERCÜME

Yeminli tercümanların yaptığı tercümeler önce bağlı oldukları noterler tarafından tasdik edilerek resmileştirilir. Yapılan bu işleme tercüme tasdiki, yapılan tercümeye ise noter tasdikli tercüme denir. Özellikle yurtdışında hazırlanan pasaport, doğum belgesi, diploma vb. resmi belgeler ve vekaletnamelerin yalnızca noter tasdikli tercümeleri Almanya’da geçerli olur ve kullanımına izin verilir. Almanya Tercüme olarak, Almanya’da olan yeminli tercümanlarımızla noter tasdikli tercüme hizmeti veriyoruz. Bu arada, noter tasdikli tercümesi yapılmış olan belgelerin uluslararası geçerliliği olsun diye de pastil alma hizmeti de sunuyoruz.

Post your Comment

WhatsApp Bilgi AL
WhatsApp Bilgi AL
Merhaba Bize WhatsApp Üzerinden Hızlı Şekilde Ulaşabilirsiniz.