Uluslararası Hukuk

Uluslararası Hukuk

Uluslararası hukuk yada diğer bir deyişle devletlerarası hukuk, uluslararası ilişkiler altında bir disiplindir. Ayrıca kamu hukukunun bir alt dalıdır. Bir uluslararası ilişkiler disiplini olarak uluslararası ilişkilerin hukuksal kısmını bilimsel bir disiplin içinde detaylı olarak inceler ve düzenler. Bir hukuk dalı olarak ise uluslararası hukuk, devletler ile uluslararası örgütler ve firmalar arasındaki ilişkileri sağlar. Uluslararası antlaşmaların nasıl olacağı, uluslararası sözleşmelerde kullanılan kavramlardan anlaşılacağı üzere, devletlerin diplomatik temsilcilerinin sahip olduğu dokunulmazlıklar, kıta sahanlığı, bitişik bölgeler, münhasır ekonomik bölgeler gibi konular ve durumlar uluslararası hukukun inceleme alanı içerisine girer.

Uluslararası hukuka aslen devletlerarası hukuk da denmektedir. Fakat uluslararası ilişkiler konusunda yeni kimselerin girmesi bu dalı tam olarak devletlerarası olmaktan alıkoymuştur. Uluslararası hukuk, üniversiteler de kamu hukuku bölümünde bir anabilim dalı olarak geçmektedir. Ayrıca uluslararası ilişkiler bölümlerinde de uluslararası hukuk anabilim dalı bulunmaktadır.

Uluslararası hukuk, 3 farklı alt dala ayrılır:

  1. Uluslararası kamu hukuku ;
  2. sözleşme hukuku,
  3. deniz hukuku,
  4. uluslararası ceza hukuku,
  5. uluslararası insancıl hukuk

gibi alanları kapsar.

  1. Uluslararası özel hukuk (kanunlar ihtilafı olarak da bilinir)
  2. Uluslarüstü hukuk

Uluslararası Hukuk Avukatı Kimdir?

Uluslararası hukuk alanında meydana gelen olaylar, genellikle tüm toplumu etkileyecek bir sonuç ortaya çıkarır. Uluslararası mahkemelerde yapılan hukuki yargılamalarda da bazen siyasi sonuçlar doğurabilmektedir. Bundan dolayı, avukatlar bu yargılamalarda önemli roller üstlenmektedirler.

Avukata Uluslararası Alanda Neden İhtiyaç Duyulmaktadır?

Avukatın Uluslararası Hukuk ve Uluslarüstü davalardaki rolleri zaman geçtikçe artmaktadır. Uluslararası alana genişlemiş insan ilişkileri ve devletlerin birbirleri ile olan karmaşık ilişkileri bir avukatın hukuki danışmanlık hizmetlerinden yararlanmak zorunda bırakmaktadır. Bu danışmanlık hizmeti ile ihtiyacınız olduğunda size yol göstermeye ve sorularınıza yanıtlar bulmanıza yardımcı olmak için avukatlık mesleği de başka meslekler gibi uzmanlaşmakta ve gittikçe de profesyonel bir hal almaktadır.

Post your Comment

WhatsApp Bilgi AL
WhatsApp Bilgi AL
Merhaba Bize WhatsApp Üzerinden Hızlı Şekilde Ulaşabilirsiniz.