Miras Hukuku Nedir? Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Miras Hukuku Nedir? Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Almanya Miras Hukuku

Miras Hukuku, gerçek bir kişinin ölümü ve gaipliği sonucunda, kişinin mirasının dağılımını yapan hukuk dalıdır. Medeni kanunun alt dalı olan Miras Hukukunun davalarında detayların fazla olması nedeniyle davalar uzun sürebilir.

Almanya Miras Hukuku alanındaki problemleri çözümlemek için görev yapan avukatlar vardır. Yasal olarak belirlenmiş bir dal olmasa da, miras hukuku avukatları olarak bilinen alanında profesyonelleşmiş avukatlar vardır. Miras hukuku davalarının birbirinden farklı özellikleri bulunur. Miras hukuku davalarının genelde nedenleri şunlardır;

  • Mirastan mal kaçırma,
  • Mirasta mal paylaşımı,
  • Mirasta saklı pay,
  • Tenkis davası,
  • Mirasın reddi,
  • Vasiyetnamenin iptal edilmesi ve düzenlenmesi,

Belirtilen Miras hukuku sorunları ile ilgilenen mahkemeler bulunmaktadır. Miras hukukunda 2 tür yasal mirasçı vardır. Bunlardan biri yasal mirasçı diğeri ise atanmış mirasçıdır. Atanmış mirasçılar, miras bırakanın ölmeden belirlediği mirasçılardır. Miras hukukunda sıkça karşılaşılan kavramlardan biri olan tereke ise, mirasçılara verilen mal varlığına denir.

Miras Hukuku Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Miras paylaşımında dikkat edilmesi gereken noktalar bulunmaktadır. Eğer miras bırakan kişi vasiyetname hazırlamış ise bu vasiyetnamede belirtilenlere göre mal paylaşımı yapılır. Fakat yaşamını sürdürürken vasiyetname hazırlamamış kişilerin mal varlıkları birkaç önemli noktaya göre mirasçılarına paylaştırılır. Miras paylaşımındaki en önemli kısım eşlerin yaşayıp yaşamama durumudur. Eğer eş hayatta ise tüm mirasın 4 de 1’i mal sahibinin eşine verilecek, kalan kısım da çocukları arasında eşit paylaştırılacaktır. Ölüm halinde geride kalan eşin isteğine göre anne ve baba ile birlikte mirasçı olunabilir. Bu durumda yarı mirasçı eş, diğer yarı mirasçısı ise anne ve babadır.

Vasiyetname Olmadan Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Hukuksal alanda en fazla karşılaşılan Miras hukuku problemlerinden olan mal paylaşımında önemli noktalardan biri de vasiyetname olmadan mal paylaşımı yapılmasıdır. Kişinin vefat etmesi yada gaip kalması durumunda, malvarlığının mirasçılarına dağıtılması gerekliliğinden Miras hukuku kuralları devreye girer. Miras hukuku dalında en fazla çekişme vasiyetname olmadan yapılacak miras paylaşımlarında yaşanmaktadır. Bu durumda birinci derece kan bağı olan eşler ve çocukları mirasçı olacaktır. Vasiyetname bırakılmamış olması durumunda, geride kalan malvarlığı eşler ve çocuklar arasında paylaştırılır. Miras bırakan kişilerin ana ve babası da miras üzerinde hak talep edebilir. Ayrıca çocuklar hayatta ise diğer kan hısımları mirasçı olamaz.

Mirastan Pay Alabilecek Kişiler Kimlerdir?

Mirastan pay alacaklar, zümre sistemi ile belirlenir. 3.zümreye kadar olan kişiler zümrede mirasçı olma hakkına sahiptir. 1.zümre, miras bırakanın alt soyağacından gelmektedir. Miras bırakanların eş, çocuk ve torunları 1.zümre olarak belirlenmiştir. 2. zümre ise kişinin anne babası, kardeşleri ve yeğenlerinden oluşur. 2. zümrede bulunan kişilerin mirasçı olabilmesi için 1.zümreden mirasçıların hepsinin hayatta olmaması gerekir. 3.zümre ise diğer akrabalardan oluşur. Büyükanne, dede, dayı, amca ve teyze gibi kalan akrabalar 3.zümreyi oluşturur. Diğer 2 zümreden hayatta olan yoksa miras 3.zümredeki kişilere kalır. Bu kanuni mirasçıların yanında, varsa vasiyetnamedeki kişiler de miras üzerinde hak sahibidir.

Reddi Miras Nedir?

Son zamanlarda Miras hukuku alanında çokça karşılaşılan konulardan biri de reddi miras durumudur. Miras bırakan kişinin kanunen mirasçıları olan insanlar, mirası 3 ay içerisinde reddetme hakkına sahiptirler.  Reddi miras yapacak kişiler ilgili mahkemelere yazılı veya sözlü olarak beyan etmelidir. Sulh Hukuk Hakimi, sözlü veya yazılı beyanın bulunmaması halinde mirasın reddini kabul etmez. Dolayısıyla miras hukuku kişiyi direkt mirasçı kabul eder. Miras bırakanın bütün malvarlığı borç nedeniyle batmış ise reddi mirasa gerek kalmadan miras reddi gerçekleşecektir.

Vasiyetname Hazırlığı Nasıl Yapılır?

Miras hukuku kurallarına göre mirasın nasıl dağıtılacağının belirlenirken vasiyetnamelere bakılır. Vasiyetname hazırlamak için 3 çeşit yöntem vardır;

  • Sözlü vasiyetname,
  • El yazılı vasiyetname,
  • Resmi vasiyetname,

Sözlü vasiyetname, miras sahibinin yanındaki okur yazar olan iki tanığa vasiyetini sözlü olarak beyan etmesi ve bu durumun yazılı bir şekilde sulh hakimine teslim edilmesi şeklinde gerçekleşir.  El yazılı vasiyetname ise malvarlığı sahibinin kendi el yazısı ve tarih atarak yazdığı vasiyettir. Resmi vasiyetnameler ise notere onaylatılmış belgelerdir.

Post your Comment

WhatsApp Bilgi AL
WhatsApp Bilgi AL
Merhaba Bize WhatsApp Üzerinden Hızlı Şekilde Ulaşabilirsiniz.